விநியோகம் முகப்பு > விநியோகம் > செயற்கைக்கோள்  
 
 
செயற்கைக்கோள் வரைப்படம்

 
பதிவிறக்க இணைப்பு அளபுரு
செயற்கைக்கோள் இன்டேல்சட் - 17
புவி சுற்றுவட்ட பாதையில் அமைவிடம் பாகை 66 கிழக்கு
அலைவரிசை சி
பதிவிறக்க இணைப்பு அதிர்வளவு 4015MHz
குறியீட்டு அளவு 30.000 MSPS
முன்னலைத் திருத்தம் (FEC) 3/4
நிலைப்பாக்கம் செங்குத்து
ஒளிக்கற்றை அகன்ற ஒளிக்கற்றை
பரவல் ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பகுதிகள்
 
 
முகப்பு | நேரலை | நிறுவனம் | நிகழ்ச்சிகள் | செய்திகள் | விநியோகம் | விளம்பரம் | வாய்ப்புகள் | தொடர்புக்கு | Privacy Policy